Nyhedsbrev

25. januar 2021

Danske Gymnasiers anbefalinger til styrket fokus på digital dannelse og styrkede digitale elevkompetencer

 

Danske Gymnasier anbefaler, at indsatsen for at styrke gymnasieelevernes digitale kompetencer øges. Eleverne skal være digitalt dannede, kunne mestre digitale værktøjer og forstå teknologi.

Digitaliseringen udgør i disse år et så omfattende paradigmeskifte i rammerne for måden vi er sammen på, kommunikerer på og går i skole på, at det digitale bør være et centralt element i dannelsen af børn og unge.

Eleverne skal besidde solide digitale kompetencer for at kunne begå sig på videregående uddannelse og i et demokratisk, digitaliseret samfund. Alle elever skal opnå en grundlæggende forståelse af, hvordan og hvornår det giver mening at bruge digitale løsninger.

Foreningen har følgende anbefalinger:

  • Læreplaner for alle fag skal gennemskrives, så der stilles forpligtende krav til arbejdet med elevernes digitale dannelse, evne til at skabe og brug af digitale redskaber og metoder i fagene.
  • Til prøver og store skriftlige opgaver skal elevernes basale og konkrete it-kompetencer evalueres.
  • Der skal oprettes et nyt gymnasialt fag om anvendelse og forståelse af teknologi, som skal ligge i de naturvidenskabelige og de praksisorienterede studieretninger. Digitale teknologier skal være en naturlig del af dette fag.
  • Der skal etableres en bedre koordination i arbejdet med børn og unges digitale dannelse og kompetencer op gennem uddannelsessystemet – fra grundskole til videregående uddannelse, for eksempel gennem en national strategi for børn og unges digitale kompetencer.

Du kan downloade politik-papiret her.