Nyhedsbrev

Aktuelt

Politikpapir: Ny ungdomsuddannelse skal både være professions- og erhvervsrettet

26. juni 2024

Danske Gymnasier foreslår, at der etableres en ny ungdomsuddannelse, der både er professions- og erhvervsrettet. Formålet er at skabe en uddannelse, der forbereder til erhvervsuddannelser og videregående uddannelser, har et...

Udgifterne til elevfordelingsaftalen står ikke mål med resultatet

18. juni 2024

Den politiske aftale om elevfordeling, som blev vedtaget i sommeren 2021, havde til formål at fordele flere elever til udkantsgymnasier og at mindskepolariseringen på en række gymnasier i de større...

Gymnasier og erhvervsskoler: Praktik skal være obligatorisk for alle elever i gymnasiet

8. maj 2024

Af Maja Bødtcher-Hansen (Formand for Danske Gymnasier), Tomas Kepler (Formand for Gymnasieskolernes Lærerforening), Asger Kjær Sørensen (Fhv. forperson for Danske Gymnasieelevers Sammenslutning), Lucas Westphal (Afgående formand for Landssammenslutningen af Handelsskoleelever)...

Danske Gymnasier: Når der generelt mangler unge, er løsningen ikke at skubbe problemet rundt

29. april 2024

Af Maja Bødtcher-Hansen, formand for Danske Gymnasier Mange grundskoleelever er nok blevet både skuffede og modløse, da de så DI og Dansk Metals forslag om at hæve adgangskravet til gymnasierne...

Danske Gymnasier: Ministeren afviser forsøg med praksisrettede studieretninger på gymnasiet

2. april 2024

Af Maja Bødtcher-Hansen, formand Danske Gymnasier I ERKENDELSE AF, at Danmark i den kommende tid vil mangle arbejdskraft på en lang række områder, trak Danske Gymnasier sammen med Dansk Industri,...

Fem år, intet mindre

24. marts 2024

Tomas Kepler, formand for Gymnasieskolernes Lærerforening, Maja Bødtcher-Hansen, formand for Danske Gymnasier, Pernille Brøndum, formand for Danske HF & VUC, og Niels Yde, formand for Gymnasieudvalget, Danske Erhvervsskoler- og Gymnasier....