Nyhedsbrev

14. april 2023

Det vil samtidig gå hårdt ud over rekrutteringen til velfærdsuddannelserne, hvis regeringen gør alvor af sine planer om at hæve karaktergennemsnittet til 6.

Regeringen overvejer, at smække døren til gymnasiet i for unge, der ikke kan fremvise et snit på mindst 6 på eksamensbeviset fra grundskolen. Men det er en rigtig dårlig idé, viser en analyse, som Danske Gymnasier har lavet på baggrund af data fra Danmarks Statistik.

Unge, der starter på gymnasiet med mellem 5 og 6 i snit fra grundskolen klarer sig nemlig rigtig godt videre i uddannelsessystemet.

78 pct. af dem bliver studenter, og mere end to tredjedele af dem tager efterfølgende en videregående uddannelse. Hæves karakterkravet til gymnasiet til 6 vil de være afskåret fra en studenterhue.

Det er dog ikke kun disse sent-blomstrende unge mennesker, der vil gå glip af muligheder, hvis karakterkravet hæves. Også samfundet vil miste værdifuld arbejdskraft. Studenter med mellem 5 og 6 i snit fra grundskolen bruger nemlig i højere grad end andre unge deres studentereksamen til at søge ind på en af velfærdsuddannelserne.

Der mangler allerede nu adskillige tusind pædagoger, sygeplejesker og folkeskolelærere, og i de senere år har disse uddannelser oplevet faldende søgning. Hvis regeringen gør alvor af sine planer om at hæve karakterkravet til gymnasiet, vil det kun blive endnu sværere at finde tilstrækkeligt med pædagoger til at passe og undervise vores børn og tilstrækkeligt med sygeplejersker til at assistere ved operationer og passe vores syge.

Læs hele analysen.