Nyhedsbrev

4. december 2018

Rektor på Aarhus Universitet vil ikke tilslutte sig dommedagskoret, der jamrer over faldende kvalitet blandt gymnasieeleverne. De nye studerende er gode, understreger han.

   

Brian Bech Nielsen er godt tilfreds med niveauet hos de nye studerende, han som rektor byder velkommen til Aarhus Universitet:- Langt, langt de fleste gymnasieelever, der starter hos os, har rigtig gode forudsætninger, og de klarer sig rigtig godt, fastslår han.
Rektoren afviser på den måde at blande sig i koret af dommedagsbasuner som beklager den faldende standard i uddannelsessystemet.
– Jeg synes i den grad, de unge er gode til at gribe fat om studierne, konstaterer han.

   

Vi skal blive bedre til at flette fingre

Men Brian Bech Nielsen er også med på, at det giver nogle nye udfordringer, at flere unge i dag kommer gennem gymnasiet og søger ind på de videregående uddannelser.

– Når en meget bred studenterskare søger ind på universiteterne, så er der nogle af dem, der har brug for hjælp til at klare overgangen til universitetet, og der kan gymnasier og universiteter godt blive bedre til at flette fingre og søge et tættere samarbejde, siger han og tilføjer, at han faktisk synes, den process allerede er godt i gang.

   

Hold for Guds skyld fast i dannelsen

Gymnasierne er i dag under pres fra mange sider: Politisk, økonomisk, demografisk. Men Brian Bech Nielsens opfordrer gymnasierne til at holde fast i den almene dannelse, som en af grundstenene i uddannelsen:

– Jeg mener, det er afsindig vigtigt for det samfund, som vi er en del af, at vi har hele mennesker, som kommer ud af uddannelsessystemet med en meget bred vidensbase. De unge ved noget om, hvor vi kommer fra. Og dermed har de de bedste forudsætninger for at vælge deres livsbane. Så hold for Guds skyld fast i dannelsen. Det er måske det allervigtigste, understreger han.