Nyhedsbrev

16. september 2018

På Maribo Gymnasium på Lolland har man succes med at gøre 10.klasseelever parate til en ungdomsuddannelse. Gym10-modellen kan virke andre steder, foreslår rektor Michael Levy Bruus.

Rektor Michael Levy Bruus, Maribo Gymnasium, er netop gået i gang med sin tredje sæson, når det gælder forberedelsen af 10.klasseelever til en ungdomsuddannelse.
Tilbuddet om en gymnasieforberedende 10. klasse baserer sig på en samarbejdsaftale med kommunen og sigtet med Gym10 er at forberede eleverne til at hoppe ombord i en gymnasial ungdomsuddannelse – hhx, htx, stx eller hf.

Da danskegymnasier.dk forud for starten af Gym10 i skoleåret 2016/17 talte med Michael Levy Bruus om forventningerne, var det hans mål, at mindst 90 pct. af Gym10-eleverne skulle videre på en gymnasial ungdomsuddannelse. Det er til fulde lykkedes. Senest er kun to elever ikke kommet videre – den ene er dog på vej i en eud.

  

Bemærkelsesværdigt fagligt løft

Succesen er ikke mindst kommet i hus takket være et markant fagligt løft af eleverne.

– Vi løfter dem fagligt, og når vi sammenligner deres prøvekarakterer fra 9. klasse med deres prøvekarakterer fra 10. klasse her, løfter vi i gennemsnit eleverne med 1,0 karakterpoint. Vores største løfteevne er i skriftlig matematik og skriftlig engelsk. I skriftlig matematik løfter vi dem med hele 2,5 karakterpoint og i skriftlig engelsk med 1,9, fortæller Michael Levy Bruus.

Dermed ligger Gym10 på Maribo Gymnasium også over landsgennemsnittet for 10. klasse. I skriftlig matematik får eleverne 7,6 i snit, hvor landsgennemsnittet i 2017 lå på 6,6 – altså et karakterpoint over landsgennemsnittet.

– Det er værd at bemærke – særligt på Lolland, hvor det i det hele taget er svært at holde trit med landsgennemsnittet. I 2017 var landsgennemsnittet for 9. klasse på 6,6, hvor det på Lolland var 4,7, siger Michael Levy Bruus.

  

Lærersamarbejde i centrum

Han er i dag glad for, at udbuddet af Gym10 ikke skete i form af en udlicitering til gymnasiet, som han ellers selv havde tænkt som en oplagt mulighed.

– Vi har fået et rigtigt godt tilbud til de unge, og jeg er sådan set glad for, at vi ikke fik udliciteret det hele. En af de største styrker i vores Gym10 er præcis samarbejdet med kommunen og naboskolen. Når vi har fået de her flotte prøveresultater, skyldes det i høj grad, at grundskolelærerne er med. Samarbejdet mellem vores lærere og grundskolelærerne havde vi ikke fået, hvis vi havde haft det alene. Det er samarbejdet, som løfter eleverne, siger han.

  

Kommunalt stempel

Lolland Kommune har da også kvitteret for resultaterne ved for ganske nylig at erklære sig villig til at køre videre med ordningen.

– Vi her i fællesskab løftet eleverne, og jeg mener, det er en model, som kan udbredes til andre steder i landet, siger Michael Levy Bruus. Han fremhæver, udover lærersamarbejdet, også den flydende overgang mellem grundskole og gymnasium, som et væsentligt kendetegn for den succesrige Gym10.

  

Adgangskrav skræmmer ikke

Michael Levy Bruus ser er optimistisk på fremtiden – også selvom det med skrappere adgangskrav lige om lidt bliver sværere at komme i gymnasiet.
-Gym10 vil være et godt tilbud til dem, som desværre er blevet erklæret ikke-uddannelsesparate med 4,9 i snit, men drømmer om at komme på stx, hhx eller htx, siger han.

  

Gå efter lokale løsninger

For tiden diskuteres det bl.a. i medierne, om 10. klasse helt skal overgå til erhvervsskolerne for at løse udfordringen med at få flere faglærte. Det, mener rektoren, vil være ”ulykkeligt”.

– Eud10 er et godt tilbud til elever, der skal den vej. Men så skal man også give erhvervsskolerne frihed til at gennemføre en bedre eud10 end i dag, hvor eleverne f.eks. skal jages ud i brobygningsforløb på mange erhvervsrettede uddannelser, som de ikke nødvendigvis er motiveret for. Giv dog skolerne frihed til at tilrettelægge det fornuftigt og lave en succes med eud10, som vi har gjort det med Gym10 – hvor vi jo også har samarbejdet om det med den lokale erhvervsskole, siger Michael Levy Bruus.

Han mener, at de gode løsninger skal findes i et godt lokalt samarbejde. Ellers går det galt.

– Hvis politikerne samler 10.klassetilbuddene hos erhvervsskolerne, gør man de unge og erhvervsskolerne en bjørnetjeneste. Så vil der blot poppe en masse private 10. klassetilbud op, for eleverne kommer ikke bare sådan uden videre. Succesfulde uddannelser er forankret i lokalsamfundet, siger han.

  


Om Gym10 på Maribo Gymnasium
  • Der er flere timer end i en almindelig 10. klasse
  • Udvidet lektiecafe
  • Tolærerordning i dansk, engelsk og matematik, hvor folkeskolelærere og gymnasielærere sammen sætter den enkelte elevs læring i fokus
  • Undervisningen foregår på gymnasiet
  • I udgangspunktet kører man efter afstukne rammer i folkeskoleloven. Der er dog ekstra elementer i form af faget studieteknik, hvor eleverne tilføres studiemæssige kompetencer, bl.a. at skrive opgaver
  • Den første måned har Gym10-eleverne et fast klasselokale, og så ”sluses” de ud i skolens miljø.